Tłumaczenia online (pisemne):

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego – 1800 znaków ze spacjami
Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) – 1125 znaków ze spacjami
Ceny netto – należy doliczyć 23% VAT.

 

TŁUMACZENIE ZWYKŁE

TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE

JĘZYK

Tłumaczenie na j. polski

Tłumaczenie na j. obcy

Tłumaczenie na j. polski

Tłumaczenie na j. obcy

angielski

29 zł

33 zł

36 zł

44 zł

czeski

40 zł

45 zł

50 zł

59 zł

francuski

30 zł

35 zł

36 zł

44 zł

hiszpański

40 zł

45 zł

50 zł

59 zł

niderlandzki

55 zł

60 zł

59 zł

64 zł

niemiecki

30 zł

35 zł

36 zł

44 zł

portugalski

45 zł

50 zł

50 zł

59 zł

rosyjski

30 zł

35 zł

36 zł

44 zł

słowacki

35 zł

40 zł

50 zł

59 zł

ukraiński

35 zł

40 zł

50 zł

59 zł

węgierski

40 zł

45 zł

50 zł

59 zł

włoski

35 zł

40 zł

50 zł

59 zł

 

Termin realizacji ustalany jest indywidualnie przy wycenie tekstu.

  1. W cenę wliczona jest korekta językowa i stylistyczna, a także weryfikacja przez innego tłumacza lub osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym.
  2. Przy zamówieniach z realizacją ekspresową i tekstach specjalistycznych do ceny podstawowej doliczana jest dodatkowa opłata, w zależności od terminu i stopnia specjalizacji.
  3. W przypadku konieczności formatowania tekstu doliczana jest dodatkowa stawka w wysokości 10%.
  4. Biuro jest płatnikiem VAT; podane ceny są cenami netto.
  5. Dla stałych klientów oraz przy większych zamówieniach – rabaty i możliwość rozliczenia miesięcznego.
  6. W przypadku tłumaczeń zwykłych wycenie podlega rzeczywista liczba znaków – bez zaokrąglania do pełnej strony. Minimalna kwota zamówienia to pół strony obliczeniowej.
  7. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całość.
  8. Cena tłumaczenia z języka obcego na język obcy ustalana jest indywidualnie przy wycenie.